Chuyên: Đồ dùng nhà cửa, đồ dùng gia dụng, thiết bị dụng cụ làm đẹp, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng, hàng khuyến mãi...

LINH KIỆN LÂM PHÁT Thời gian làm việc :

LINH KIỆN LÂM PHÁT Thứ 2 - thứ 7: 8h - 18h

LINH KIỆN LÂM PHÁT Chủ nhật : nghỉ

Hotline: 0969 963 174

0

LINH KIỆN LÂM PHÁT

LINH KIỆN LÂM PHÁT

LINH KIỆN LÂM PHÁT

LINH KIỆN LÂM PHÁT

LINH KIỆN LÂM PHÁT
LINH KIỆN LÂM PHÁT

ĐÈN BÓNG CÁC LOẠI

BỘ 3 CÁI ĐÈN LED ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Giá sỉ: 61.000 đ  

Mã SP: SP000058

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN KS - 737 SIÊU SÁNG 3 PHA

Giá sỉ: 95.000 đ  

Mã SP: SP000060

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 3 BÓNG

Giá sỉ: 73.000 đ  

Mã SP: SP000214

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 5 BÓNG

Giá sỉ: 95.000 đ  

Mã SP: SP000228

Bảo hành: 7 Ngày

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN LASER 303 - FULL BOX

Giá sỉ: 75.000 đ  

Mã SP: SP000229

Bảo hành: 7 Ngày

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NGỦ CẢM ỨNG HÌNH NẤM

Giá sỉ: 13.500 đ  

Mã SP: SP000282

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN CHIẾU SAO MASTER PRO

Giá sỉ: 56.000 đ  

Mã SP: SP000348

Bảo hành: 7 Ngày

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED 7 MÀU HÌNH TRỤ CẢM ỨNG

Giá sỉ: 59.000 đ  

Mã SP: SP000368

Bảo hành: 7 Ngày

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN POLICE T6 CÓ SẠC FULL BOX

Giá sỉ: 55.000 đ  

Mã SP: SP000177

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NGỦ LED 3D NHIỀU HÌNH

Giá sỉ: 47.000 đ  

Mã SP: SP000374

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN CHIẾU SAO STAR MASTER

Giá sỉ: 30.000 đ  

Mã SP: SP000382

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN SẠC DỰ PHÒNG SIÊU SÁNG DP 7048C

Giá sỉ: 112.000 đ  

Mã SP: SP001557

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN SẠC 2 CHẾ ĐỘ SIÊU SÁNG KY 4316

Giá sỉ: 54.000 đ  

Mã SP: SP001556

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN XÁCH TAY DP 7306

Giá sỉ: 102.000 đ  

Mã SP: SP002068

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN TÍCH ĐIỆN 158W SẠC NĂNG LƯỢNG

Giá sỉ: 124.000 đ  

Mã SP: SP002067

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN LED XÁCH TAY YS 3319 (SẠC PIN)

Giá sỉ: 34.000 đ  

Mã SP: SP002314

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED HÌNH CẦU CÓ CỔNG USB BLUETOOTH

Giá sỉ: 100.000 đ  

Mã SP: SP001209

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED TIKTOK RGB MIX 5M

Giá sỉ: 90.000 đ  

Mã SP: SP001327

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN CYX Y3

Giá sỉ: 28.000 đ  

Mã SP: SP001565

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN CYX Y5

Giá sỉ: 40.000 đ  

Mã SP: SP001564

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN CYX Y8 13CM

Giá sỉ: 52.000 đ  

Mã SP: SP001563

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN POLICE LED XA-808 PIN SẠC

Giá sỉ: 55.000 đ  

Mã SP: SP001109

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NGỦ LED 1W

Giá sỉ: 10.000 đ  

Mã SP: SP000797

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NGỦ TRÒN 3W

Giá sỉ: 10.000 đ  

Mã SP: SP000796

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN BÌNH VUÔNG 36W 12V

Giá sỉ: 45.000 đ  

Mã SP: SP001580

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED VŨ TRƯỜNG CỔNG USB

Giá sỉ: 14.000 đ  

Mã SP: SP001451

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN SIÊU SÁNG 2 CHẾ ĐỘ KY-9970

Giá sỉ: 42.000 đ  

Mã SP: SP000793

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐUÔI ĐÈN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI

Giá sỉ: 52.000 đ  

Mã SP: SP000803

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NẾN 3D NHIỀU HÌNH

Giá sỉ: 14.000 đ  

Mã SP: SP002148

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED VŨ TRƯỜNG CÓ CHUI

Giá sỉ: 30.000 đ  

Mã SP: SP000685

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN SIÊU SÁNG 8 LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá sỉ: 87.000 đ  

Mã SP: SP001142

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN LED 3 CÁNH 45W SIÊU SÁNG

Giá sỉ: 30.000 đ  

Mã SP: SP001139

Bảo hành:

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN XÁCH TAY DP 7323

Giá sỉ: 72.000 đ  

Mã SP: SP001205

Bảo hành: Test

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN TÍCH ĐIỆN 100W

Giá sỉ: 45.000 đ  

Mã SP: SP001299

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN TÍCH ĐIỆN 150W

Giá sỉ: 53.000 đ  

Mã SP: SP001498

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN NẾN DÙNG PIN MÀU ĐỎ

Giá sỉ: 22.000 đ  

Mã SP: SP001513

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 5 BÓNG GIÁ RẺ

Giá sỉ: 37.000 đ  

Mã SP: SP001971

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN TÍCH ĐIỆN KHẨN CẤP KY818 (23CM)

Giá sỉ: 79.000 đ  

Mã SP: SP001518

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN TÍCH ĐIỆN KHẨN CẤP KY818 (DÀI 43CM)

Giá sỉ: 140.000 đ  

Mã SP: SP001517

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN TÍCH ĐIỆN 60W

Giá sỉ: 39.000 đ  

Mã SP: SP001608

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN 4 BÓNG SIÊU SÁNG

Giá sỉ: 39.000 đ  

Mã SP: SP001678

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN TRẠI 3 MẶT SIÊU SÁNG NĐ 7105

Giá sỉ: 149.000 đ  

Mã SP: SP001673

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BÓNG ĐÈN LED PHA SÁCH TAY D10 SIÊU SÁNG CỔNG USB

Giá sỉ: 356.000 đ  

Mã SP: SP002185

Bảo hành: 12THANG

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 1 BÓNG 102 SIÊU SÁNG

Giá sỉ: 37.000 đ  

Mã SP: SP001761

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN HỌC SẠC CHỐNG CẬN FY7712

Giá sỉ: 60.000 đ  

Mã SP: SP001770

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN HỌC SẠC HÌNH ỐC SÊN CÓ ỐNG ĐỂ BÚT

Giá sỉ: 42.000 đ  

Mã SP: SP001772

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN HỌC SẠC HÌNH TAI THỎ KÈM GƯƠNG

Giá sỉ: 63.000 đ  

Mã SP: SP001771

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN LED MINI 9 BÓNG SIÊU SÁNG

Giá sỉ: 13.000 đ  

Mã SP: SP001813

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN PIN 2 CHỨC NĂNG DP 9162

Giá sỉ: 31.000 đ  

Mã SP: SP002262

Bảo hành: 7 NGÀY

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

ĐÈN CẦY LED ĐỎ HỘP 2 CÂY( CÓ 3 LOẠI)

Giá sỉ: 75.000 đ  

Mã SP: SP001887

Bảo hành: TEST

>> Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

PHONE
SMS
LINH KIỆN LÂM PHÁT Zalo
MAP